Regler

Følgende punkter gjelder for alle universer på Ogame.no

Reglene har blitt opprettet for å tillate alle spillere å nyte et rettferdig spill i deres universer.

Vær obs på at pga data konfidensialitets grunner, vil klager og spørsmål vedrørende spesifikke spillerkontoer, kun diskuteres med dets eier.

Hvis du har spørsmål eller er usikker på noe angående reglene, kan du lese om de her.

1. Kontoer

Eieren av en konto er alltid eieren av e-post adressen som er brukt i spillkontoen.
Hver konto skal kun bli spilt av èn spiller til enhver tid, unntaket er konto-pass.
Kontobytte i enkeltuniverser må skje med assistanse av en Game Operator, og er kun tillatt hver 15. dag. I streng tråd med T&Cs, må den nye eieren endre epost adressen sin innen de 12 første timene etter at kontoen har blitt byttet. Du kan kontakte support på http://support.no.ogame.gameforge.com.

2. Multi kontoer

Hver spiller har lov til å kontrollere en enkelt konto pr univers.
Hvis to eller fler kontoer vanligvis, tilfeldigvis eller på permanent basis blir spilt på samme nettverk (eksempel: skoler, universiteter, internet kafeer) er det anbefalt å varsle en Game Operator på forhånd på. Du kan kontakte support på http://support.no.ogame.gameforge.com.

3. Kontopassing

Konto-pass tillater en gitt spiller å ha sin konto passet på av en annen spiller.
En Game Operator må bli informert gjennom supportsystemet før passingen inntreffer på http://support.no.ogame.gameforge.com.
En konto kan kun bli passet i en maksiumsperiode av 48 timer.
Pass perioden vil bli ansett for å være over så fort den rettmessige eieren logger inn.
Det er kun lov å passe en konto om den ikke har blitt passet de siste 7 dager og eieren ikke har logget inn på kontoen siden sist pass.

4. Bashing

You are not allowed to attack any given planet or moon owned by a active player, more than 6 times in a 24 hour period. This rule also applies to moon destruction missions. Probe attacks and interplanetary missile attacks do not count towards the bashing rule.
In some universes the bashing rule may be different or even overruled. So, in universes where plundering with spy probes is enabled, attacks with spy probes will count as an attack with regards to the bashing rule.
Bashing is only allowed when your alliance is at war with another alliance. The war must be announced on the relevant OGame board, in the correct forum and must comply with the forum specific rules.

5. Pushing

Det er ikke tillatt for noen konto å få urettferdig profitt fra en lavere ranket konto ressursmessig.
Pushing er, ikke bare begrenset til dette, følgende: ressurser sendt fra en lavere rangert konto til en høyere rangert konto uten noe i retur.
En byttehandel må være fullført innen 72 timer.
For alle unntak (dusøroppdrag, ..) må en Game Operator kontaktes via TicketSystem: (http://support.no.ogame.gameforge.com).

6. Bugusing / Scripting

Bruk av bug for noens profitt med vilje eller å unnlate å rapportere en bug med vilje er strengt forbudt. Bruk av program som grensesnitt mellom spilleren og spillet er forbudt. Alle andre former for automatisk generert informasjon lagd skadende hensikt er også forbudt. Unntak er oppført i spill forumet.

7. Real-life trusler

Å antyde at du skal lokalisere og skade andre spillere, teammedlemmer, Gameforge representanter eller andre personer som kan være relatert til noen av spilltjenestene er forbudt.

8. Fornærmelser og Spam

Ingen slags fornærmelser eller spam er tillatt.

9. Språk

Spillets utgiver forbeholder seg retten til å ekskludere spillere som ikke kan snakke landets respektive språk (eks. i spillet, forum og IRCs offisielle chatte-rom). Andre tillatte språk vil være oppført i det offisielle spill forumet.

10. Brudd på reglene

Ethvert brudd på reglene vil bli straffet med advarsler opp til permanent ban av kontoen. De korresponderende Game Operatorene bestemmer typen og lengden for straffer og er kontaktpersoner for bans.

11. Betingelser (Terms and Conditions)

Denne Brukervilkårene suppleres med disse reglene, og må også overholdes til enhver tid.

12: Unntak

Spillets administrar reserverer seg rettet til å ha unntak fra disse reglene. I spesielle tilfeller (F. eks under hendelser) kan spillregler endres eller suspanderes. Brukergruppene som blir påvirket vil bli informert når og om dette skjer.

13. Support

Contact our Support team for any problems you may have relating to the game.
Report issues as soon as you can, so we can offer you the best possible support. We can only provide support for issues which arose during the last 3 months.