Regler

Følgende punkter gjelder for alle universer på Ogame.no

Reglene har blitt opprettet for å tillate alle spillere å nyte et rettferdig spill i deres universer.

Vær obs på at pga data konfidensialitets grunner, vil klager og spørsmål vedrørende spesifikke spillerkontoer, kun diskuteres med dets eier.

Hvis du har spørsmål eller er usikker på noe angående reglene, kan du lese om de her.

1. Kontoer

The owner of a game account is the owner of the Lobby account where the game account is located.
Each account is entitled to be played by a single player at any time, account sitting being the only exception.
Game account exchanges to another user are only permitted using the ‘Account Gifting’ function within a Lobby account.
Lobby accounts cannot be transferred to others.

2. Multi kontoer

Hver spiller har lov til å kontrollere en enkelt konto pr univers.
Hvis to eller fler kontoer vanligvis, tilfeldigvis eller på permanent basis blir spilt på samme nettverk (eksempel: skoler, universiteter, internet kafeer) er det anbefalt å varsle en Game Operator på forhånd på. Du kan kontakte support på http://support.no.ogame.gameforge.com.

3. Kontopassing

‘Account Sitting’ enables a player to allow another player to ‘sit’ their account, i.e. caretake it in their stead.
An account may be sat for a maximum of 48 hours.
Account sitting is only permitted using ‘Sitting Codes’, which are available in the Lobby. While the account is being sat, it cannot carry out battle activities with other players.
Lobby details cannot be passed on to other players. Any infringement on these rules may lead to a permanent ban for the Lobby account for account sharing.

4. Bashing

You are not allowed to attack any given planet or moon owned by a active player, more than 6 times in a 24 hour period. This rule also applies to moon destruction missions. Probe attacks and interplanetary missile attacks do not fall under the bashing rule. Exceptions are universes where active looting with probes is possible.
Bashing is only allowed when your alliance is at war with another alliance. The war must be announced on the relevant OGame board, in the correct forum and it must comply with the forum-specific rules.
A bashing investigation will only proceed if a player is reported.

5. Pushing

No account is allowed to obtain unfair profit from the resources of a lower ranked player. Pushing is defined as, but not only limited to, the following: resources sent from a lower-ranked account to a higher-ranked one with nothing tangible in return.
Setting up a battle to enable a higher-ranked account to obtain profit from a lower-ranked account or manipulating trade ratios for a higher-ranked account to gain an advantage through a lower ranked account are considered an unfair profit.
Trades, recycling help & ACS splits must be completed within 72 hours.
For all exceptions (bounties, etc.) a Game Operator should be informed via the Support system (https://ogame.support.gameforge.com/index.php?fld=no).

6. Bugusing / Scripting

Bruk av bug for noens profitt med vilje eller å unnlate å rapportere en bug med vilje er strengt forbudt. Bruk av program som grensesnitt mellom spilleren og spillet er forbudt. Alle andre former for automatisk generert informasjon lagd skadende hensikt er også forbudt. Unntak er oppført i spill forumet.

7. Real-life trusler

Å antyde at du skal lokalisere og skade andre spillere, teammedlemmer, Gameforge representanter eller andre personer som kan være relatert til noen av spilltjenestene er forbudt.

8. Fornærmelser og Spam

Ingen slags fornærmelser eller spam er tillatt.

9. Språk

Spillets utgiver forbeholder seg retten til å ekskludere spillere som ikke kan snakke landets respektive språk (eks. i spillet, forum og IRCs offisielle chatte-rom). Andre tillatte språk vil være oppført i det offisielle spill forumet.

10. Brudd på reglene

Ethvert brudd på reglene vil bli straffet med advarsler opp til permanent ban av kontoen. De korresponderende Game Operatorene bestemmer typen og lengden for straffer og er kontaktpersoner for bans.

11. Betingelser (Terms and Conditions)

Denne Brukervilkårene suppleres med disse reglene, og må også overholdes til enhver tid.

12: Unntak

Spillets administrar reserverer seg rettet til å ha unntak fra disse reglene. I spesielle tilfeller (F. eks under hendelser) kan spillregler endres eller suspanderes. Brukergruppene som blir påvirket vil bli informert når og om dette skjer.

13. Support

Contact our Support team for any problems you may have relating to the game.
Report issues as soon as you can, so we can offer you the best possible support. We can only provide support for issues which arose during the last 3 months.